Als je een klacht hebt of je bent niet tevreden over de verleende zorg, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten. Aarzel niet dit met ons te bespreken. Mocht dit gesprek voor jou geen bevredigende uitkomst bieden dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV, de beroepsvereniging voor verloskundigen.

KNOV klachtencommissie

Postbus 2001
3500 GA Utrecht

Telefoonnummer: 030-2823100

www.knov.nl