De kosten voor de combinatietest worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer je als zwangere een indicatie hebt voor het verrichten van prenatale screening of -diagnostiek.

Kom je na een combinatietest in aanmerking voor vervolgonderzoek dan worden deze onderzoeken door de verzekeraar vergoed.

Kosten downscreening en vervolgonderzoek vanaf 1 januari 2015 (www.rivm.nl)

Wie kan deze test krijgen? Wie betaalt?
Counselingsgesprek Alle zwangere vrouwen Vergoed vanuit basispakket

Geen gevolgen voor eigen risico

Combinatietest Alle zwangere vrouwen Zelf betalen (ong. 165 euro)

Soms vergoed door aanvullende verzekering

Combinatietest Zwangere vrouwen met een medische indicatie Vergoed vanuit basispakket

Kan gevolgen hebben voor eigen risico

NIPT Als uit combinatietest verhoogde kans blijkt

Bij een medische indicatie

Vergoed vanuit basispakket

Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie Als uit combinatietest en/of de NIPT een verhoogde kans blijkt

Bij een medische indicatie

Vergoed vanuit basispakket

Kan gevolgen hebben voor eigen risico